De Lions Club Echternach ass och döst Joer um Eechternoacher Crëstmoart an servéiert seng traditionnell Feuerzangenbowle, souwéi :

  • Gromperekichelcher
  • Rieslingspaschtéiten
  • Crémant
  • verschiden Béieren
  • an Soft Drinks