Tatkräftech Ënnerstützung bäim Héichwasser zu Iechternach

Bäi den Opraumaarbechten zu Iechternach hun och e d’Membren vum Iechternacher Lions tatkräftech matgehollef.

En savoir plus