De Lions Club Echternach ass och döst Joer um Eechternoacher Crëstmoart an servéiert seng

Traditionnell Feuerzangenbowle


Freides, den 15. Dezember vun 17-24 Auer

  • Austerebar
  • Gromperekichelcher
  • Franzéischen Schampes
  • Chrëstdags Béier
  • Rieslingspaschtéitercher

Samsden, den 16. Dezember vun 10-24 Auer an Sonnden, den 17. Dezember vun 10-20 Auer

  • Gromperekichelcher
  • Franzéischen Schampes
  • Chrëstdags Béier
  • Rieslingspaschtéitercher